Kemiskolan - gratis kurs och test på nätetKemitest
Bägare


Fråga 1995nt-12

Kolmonoxid och vattenånga bildar koldioxid och väte enligt följande reaktionsformel:

CO(g) + H2O(g) Jämviktspil CO2(g) + H2(g)

Vid 600°C är jämviktskonstanten K = 3,2 och vid 1000°C är K = 0,72. Man låter jämvikten ställa in sig vid 600°C. Vilka tre av följande påståenden är korrekta?

A. Masshalten koldioxid i blandningen minskar om man höjer temperaturen till 1000°C (p konstant).
B. Masshalten koldioxid i blandningen ökar om man fördubblar totaltrycket genom att minska volymen (T konstant).
C. Jämviktsblandningens sammansättning ändras inte om man fördubblar totaltrycket genom att pressa in argon i gasblandningen (T konstant).
D. Det bildas mer vätgas om man pressar in koldioxid i jämviktsblandningen (T konstant).
E. Reaktionen åt höger är exoterm.Ansvarig för Kemiskolan är Christer Svensson.
Fler publikationer av samme författare finns på Chemistry for Free