Kemiskolan - gratis kurs och test på nätetKemitest
Bägare


Fråga 1995nt-05

För en endoterm reaktion gäller två av följande påståenden. Vilka?

A. Produkterna har större entalpi än reaktanterna
B. Ändringen i H är < 0
C. Reaktionen är aldrig spontan
D. Reaktionen går fortare vid lägre temperatur
E. Vid reaktionen upptas värmeAnsvarig för Kemiskolan är Christer Svensson.
Fler publikationer av samme författare finns på Chemistry for Free