Kemiskolan - gratis kurs och test på nätetKemitest
Bägare


Fråga 1995nt-03

I vilken av följande partiklar har kväve lägst oxidationstal?

A. N2O
B. NF3
C. HNO3
D. NH4+
E. NO2-Ansvarig för Kemiskolan är Christer Svensson.
Fler publikationer av samme författare finns på Chemistry for Free