Kemiskolan - gratis kurs och test på nätetKemitest
Bägare


Fråga 1990nt-06

Formeln för ättiksyrans protolys kan skrivas

HAc + H2O Jämviktspil Ac- + H3O+

Vilka två av följande påståenden A-E är korrekta?

A. HAc och H2O är ett syra-baspar
B. HAc och H3O+ är syror
C. H2O är korresponderande bas till HAc
D. H3O+ är korresponderande syra till Ac-
E. H2O är korresponderande bas till H3O+Ansvarig för Kemiskolan är Christer Svensson.
Fler publikationer av samme författare finns på Chemistry for Free