Kemiskolan - gratis kurs och test på nätetKemitest
Bägare


Fråga 1990nt-02

Nedan anges vissa egenskaper hos fem ämnen, A – E. Vilket av ämnena är en jonförening?

Konduktivitet betyder ledningsförmåga.

Ämne Elektrisk konduktivitet i fast tillstånd Elektrisk konduktivitet i flytande tillstånd Smältpunkt
A. Liten Liten 8 °C
B. Stor Stor 98 °C
C. Liten Stor 729 °C
D. Stor Stor 1083 °C
E. Liten Liten 2300 °C