Kemiskolan - gratis kurs och test på nätetKemitest
Bägare


Fråga 1977nt-11

Man känner följande kokpunkter:

n-pentan 36 oC 2,2-dimetylpropan 9,5 oC

n-hexan 69 oC 2,2-dimetylbutan 50 oC

Vilken av följande temperaturer ären rimlig kokpunkt för 2-metylpentan?

A. 8 oC
B. 22 oC
C. 44 oC
D. 60 oC
E. 75 oCAnsvarig för Kemiskolan är Christer Svensson.
Fler publikationer av samme författare finns på Chemistry for Free