Kemiskolan - gratis kurs och test på nätetKemitest
Bägare


Fråga 1970nt-02

Vilken av nedanstående beteckningar är felaktig?

A. 1H
B. 2He
C. 10Na+
D. 17Cl-
E. 20Ca2+Ansvarig för Kemiskolan är Christer Svensson.
Fler publikationer av samme författare finns på Chemistry for Free