Kemiskolan - gratis kurs och test på nätetKemitest
Bägare


Fråga 1969t-09

Vilket av följande påståenden är felaktigt?

Ett ämne med molekylformeln C4H8 kan vara

A. cyklobutan
B. cis-2-buten
C. 1-buten
D. cyklobuten
E. metylcyklopropanAnsvarig för Kemiskolan är Christer Svensson.
Fler publikationer av samme författare finns på Chemistry for Free