Kemiskolan - gratis kurs och test på nätet


Kemiskolans kurs i
allmän kemi

 1. Startsida
 2. Söksida
 3. Inledning
 4. Atomens historia
 5. Atommassa
 6. Elektron-konfiguration
 7. Radioaktivitet
 8. Kemiska ämnesformler
 9. Kemiska reaktionsformler
 10. Det periodiska systemet
 11. Substansmängd
 12. Lösningar
 13. Gaser
 14. Massa och molmassa
 15. Kemisk bindning
 16. Termokemi, Hess lag
 17. Entalpiberäkningar
 18. Entropi och fri energi
 19. Syror och baser
 20. Kemisk jämvikt
 21. Övningar med facit

Välkommen!

Här på Kemiskolan finns en gratis kurs i grundläggande allmän kemi avsedd för studenter som vill repetera sina gymnasiekunskaper eller gymnasister som vill få tillgång till bredvidläsningslitteratur. Jag som är ansvarig för Kemiskolan har arbetat som universitetslärare i tjugo år men har också många års erfarenhet av kemiundervisning på gymnasieskola, inom komvux och sist men inte minst vid folkhögskola.

Lycka till med Dina studier här på Kemiskolan!

© 2003-2020 Christer Svensson.

Till Kemiskolans första sida.

banner

Denna sida finns på KemiskolanChemistry for Free (www.chem4free.info)


Ansvarig för Kemiskolan är Christer Svensson.
Fler publikationer av samme författare finns på Chemistry for Free