Kemiskolan - gratis kurs och test på nätet


Välkommen att studera på

eller testa Dina kemikunskaper på


Kemiskolan är gratis och sponsras genom annonsering. Den omfattar huvuddelen av gymnasiets grundläggande kemikurser.

Kurserna kan också läsas på komvux och folkhögskola samt vid universitet eller på högskola inom basår eller collegeår.

Sidorna på Kemiskolan skrevs ursprungligen för att visas på en datorskärm. På en smartmobil eller pekplatta kan de vara svåra att läsa. Därför bör de ses på en datorskärm.